23 czerwca 1923 roku wybrano reprezentację żydowskiej gminy wyznaniowej w Bieruniu Starym, której członkami zostali:

  • Frey Herman
  • Hercko Marcus (rzeźnik; Kosztowny)
  • Heiner Jegi (kupiec; Nowy Bieruń)
  • Schaal Herman
  • Siechner Isidor (oberżysta; Smardzowice)

W wyborach brało udział 14 płatników podatku gminnego. W miesiąc później, 23 lipca, reprezentacja wybrała trzyosobowy zarząd, w skład którego weszli:

  • Grünpeter Nathan - kasjer kahału
  • Rübner Jakub - prezes
  • Schaal Ludwik - wiceprezes

Wydział Administracyjny Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego zatwierdził wybory rady i zarządu 5 września 1923 r. Członkowie obu organów kahału mieli pełnić swe funkcje do końca 1928 roku. Jednak wybory, które odbyły się w listopadzie 1928 roku wyłoniły reprezentację i zarząd w identycznym składzie, co przedłużyło ich kadencję do 1934 roku[1.1].

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] W. Jaworski, Z dziejów Żydów bieruńskich, Społeczny Komitet Obchodów 600-lecia Bierunia 1989, s. 11