Z synagogą przy ul. Trudnej 16 powiązany był funkcjonalnie zespół budynków. Należał do nich budynek koszernej rzeźni drobiu wraz z mieszkaniem rzeźnika przy ul. Brackiej 5. Obiekt ten przetrwał do naszych czasów, ale nie jest wpisany do ewidencji zabytków.

BIBLIOGRAFIA

  • Bergman E., Jagielski J., Zachowane synagogi i domy modlitwy w Polsce - katalog, Warszawa 1996, s. 24.
Drukuj