Rok Liczba mieszkańców ogółem Liczba Żydów Udział Żydów w ogólnej liczbie mieszkańców
1808 795 20 2,5%
1827 849 4 0,4%
1857 1140 88 7,7%
1897 2974 1027 34,5%
1921 5337 1262 23,6%
1928 6400 1600 25,0%
1939 8700 2800–3500 32,2–39,8%
1941 2100  
2012 12 559    

  
 

Drukuj