Rok Liczba mieszkańców Liczba Żydów Procentowy udział Żydów w ogólnej liczbie mieszkańców
1782   140  
1785   156  
1787   222  
1810 7 093 305 4,3
1829   416  
1834   414  
1845   376  
1846 11 700 373 3,2
1853   429  
1882 9 467 426 4,5
1902   310  
1913 29 000 282 1,0
1925   271  
1933   255  
1938   160  
1939   133  
2008 37 740    
Drukuj