Cmentarz żydowski w Brzegu został założony przy obecnej ul. Makarskiego w 1798 r., choć sam akt sprzedaży sformalizowano dopiero w 1863 roku. Pomimo to pierwszy pochówek odbył się już w 1801 r., a ostatni – w 1937 roku.

Podczas II wojny światowej Zrzeszenie Żydów w Niemczech zostało zmuszone do sprzedaży terenu cmentarza. Nabywcą był magistrat Brzegu.

Do dziś na powierzchni 0,5 ha zachowało się ok. 170 nagrobków, z których najstarszy pochodzi z 1806 r. i upamiętnia Zanwila syna Meira z Grodkowa (zm. 20.05.1806 r.), a pozostałe – w większości z drugiej połowy XIX wieku.

85% nagrobków wykonano z piaskowca, 1 – z granitu strzelińskiego, a resztę – z marmuru ze Sławniowic. Na płaskich kamiennych tablicach nagrobnych zachowały się typowe zdobienia oraz inskrypcje w językach hebrajskim i niemieckim. Teren otacza współczesne ogrodzenie. Granice nekropolii są czytelne i zgodne z granicami z 1939 roku.

28.12.1989 r. obiekt został wpisany do rejestru zabytków pod nr 235/89. We wrześniu 2004 r. młodzież szkolna ze Środowiskowego Hufca Pracy wraz z młodzieżą z Gery w Niemczech, przy wsparciu finansowym Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży i Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy, uporządkowała i odnawiła cmentarz. W trakcie prac uprzątnięto alejki, naprawiono ogrodzenie i bramę wejściową oraz oczyszczono nagrobki.

Bibliografia

Drukuj