• Borkowski M., Kirmiel A., Włodarczyk T., Śladami Żydów: Dolny Śląsk, Opolszczyzna, Ziemia Lubuska, Warszawa 2008.
  • Dziewulski W., Brzeg. Dzieje, gospodarka, kultura, Opole 1975.
  • Gawlik S., Szkoła żydowska w Brzegu, „Kwartalnik Opolski” nr 2, 1994.
  • Hefner K., Brzeg – historia i współczesność, Opole 1987.
  • Historyczne dziedzictwo Ziemi Brzeskiej. Historia lokalna na przykładzie wybranych powiatów, miast i gmin, red. A. Peszko, Brzeg 2005.
  • Nowiński Cz., Zarys dziejów Brzegu i ziemi brzeskiej, [w:] Wypisy do dziejów brzeskich, Opole 1976.
  • Strecker M., Die Juden in Brieg. Ein Beitrag zur Heimatgeschichte, Brieg 1938.
Drukuj