Ludność miasta/ wsi:

1570 – ok. 400, 1667 – ok. 200, 1795 – 100, 1808 – 167, 1810
– 297, 1827 – 399, 1857 – 622, 1879 – 1002, 1910 – 1287, 1921 – 2093, 1961 –
1425.

Liczba i odsetek ludności żydowskiej:

1808 – 64 (38,3%), 1827 – 90 (22,6%), 1857 – 240
(38,6%),  1921 – 807 (38,6), 1939 – ok.
1300, 1940 – ok. 1300, 1941 – ok. 1300.

Drukuj