• Bodzanów, moje rodzinne miasteczko, oprac. Z. Leszczyński, Bodzanów–Płock 2010.
  • Grynberg M., Żydzi w rejencji ciechanowskiej 1939–1942, Warszawa 1984.
  • Miasta polskie w tysiącleciu, t. 2, red. M. Siuchniński, S. Andrzejewski, Wrocław 1967.
  • Szczepański J., Społeczność żydowska Mazowsza w XIXXX wieku, Pułtusk 2005.
Drukuj