Położenie geograficzne i administracyjne:

Do XVIII Królestwo Polskie, Ziemia Mazowiecka, Księstwo Płockie (1329-1351 lenno Królestwa Czeskiego),

1793-1807 Prusy, regencja płocka

1807-1815 Księstwo Warszawskie, departament płocki, powiat płocki,

1815-1918 Rosja (Królestwo Polskie), województwo płockie, gubernia płocka (od 1837), powiat płocki,

1918 – 1939 Polska, województwo warszawskie, powiat płocki,

1939 – 1945 Niemcy (III rzesza), Prusy Wschodnie, rejencja ciechanowska, powiat płocki,

1945 – 1975 województwo warszawskie,

1975 – 1998 województwo płockie,

Od 1999 województwo mazowieckie, powiat płocki, gmina Bodzanów.

Początkowo wieś należała do klasztoru norbertanek w Płocku. Książę mazowiecki Bolesław II nadał osadzie prawa chełmińskie. Na mocy przywileju, mieszkańcy zostali zwolnieni ze świadczeń na rzecz księcia i klasztoru. Dochody pochodzące z targów i kar sądowych przypadały zakonowi. Przywilej lokacyjny potwierdził w 1436 r. książę mazowiecki Bolesław IV. Ludność czerpała źródła utrzymania z rolnictwa i rękodzieła, a zwłaszcza z wyrobu sukna.

W 1570 r. miasto posiadało ponad 16 łanów ziemi, liczyło 35 rzemieślników, w tym 7 piekarzy, 7 kuśnierzy, 7 krawców, 4 kowali. W czasie wojen drugiej połowy XVII i początku XVIII w. Bodzanów wielokrotnie był niszczony. Utraconego znaczenia nie odzyskał w kolejnych wiekach. Od 1820 r. noszono się z planami odebrania mu praw miejskich. Ostatecznie zamysł wcielono w życie w 1869 roku. Współcześnie większość mieszkańców trudni się rolnictwem[1.1].

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] Miasta polskie w tysiącleciu, t. 2, red. Siuchniński M., Andrzejewski S., Wrocław 1967, s. 458-459.