5 października 2021 r., na cmentarzu żydowskim w Broku, odbyła się uroczysta ceremonia prezentacji nowego upamiętnienia. Wydarzenie, zainicjowane przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, zorganizowane zostało przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa przy wsparciu partnera lokalnego – Biblioteki Publicznej w Broku. Ceremonię poprowadziła Ewa Młynarczuk – dyrektor Biblioteki Publicznej w Broku.

W uroczystości udział wzięli m. in. burmistrz gminy Brok Marek Młyński, wicestarosta powiatu ostrowskiego Józef Rostkowski, kierownik Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Ostrołęce Małgorzata Balcerzak, dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa Bartosz Skaldawski, zastępczyni dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich Jolanta Gumula, dyrektor Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego Piotr Puchta oraz rabin w Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie – Icchak Rapoport, który zakończył ceremonię modlitwą. Wśród gości znalazły się także osoby ważne dla lokalnego życia społecznego: ksiądz prałat Jarosław Hrynaszkiewicz – proboszcz parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Broku, dr Zofia Gerlach i dr Wiesław Różycki-Gerlach.

Przybyli też uczniowie i uczennice szkoły podstawowej w Broku, którzy w tygodniu poprzedzającym ceremonię uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych zorganizowanych przez Muzeum POLIN. Ich liczna obecność nadała uroczystości niezwykłą atmosferę.

Po zakończeniu części oficjalnej, zgromadzoni uczcili Żydów w Broku poprzez złożenie kamyków na macewach i zapalenie zniczy pod oznakowaniem cmentarza.

Ceremonia została zrealizowana w ramach programu „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe” (Komponent IV Sąsiedzi: przedmioty, ludzie, opowieści, Priorytet 2: Program opisu i oznakowania wybranych cmentarzy żydowskich), możliwego dzięki grantowi udzielonemu Muzeum POLIN przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszu EOG oraz przez budżet krajowy.

Cmentarze zostały upamiętnione w ramach realizowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa programu „Oznakowanie cmentarzy żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej” finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Drukuj