Żydzi z Biskupic w zbiorach Archiwum Państwowego w Lublinie

Artykuł zweryfikowany

Archiwum Państwowe w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Jezuicka 13, www.lublin.ap.gov.pl
 

miejscowość wyznanie/obrządek rodzaj aktu daty  
Biskupice mojżeszowe alegata 1826-1830, 1833, 1839-1864, 1868 zespół: 1614/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Biskupicach
Biskupice mojżeszowe małżeństwa 1826-1906 zespół: 1614/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Biskupicach
Biskupice mojżeszowe urodzenia 1826-1906 zespół: 1614/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Biskupicach
Biskupice mojżeszowe zgony 1826-1906 zespół: 1614/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Biskupicach

 

 

  • Archiwum Państwowe w Lublinie, Urząd Wojewódzki Lubelski, Wydział Społeczno-Polityczny, sygn. 801

Budżet Wyznaniowej Gminy Żydowskiej w Biskupicach za rok 1930, zawierający po stronie dochodów przychód z rzezi rytualnej, cmentarza, łaźni rytualnej, sprzedaży rajskich jabłek, składek gminnych; po stronie rozchodów wydatki na remont łaźni, pensje pracowników gminy, furmanki do Puchaczewa, utrzymanie synagogi.

Drukuj

Uwagi, sugestie, propozycje zdjęć i tekstów prosimy przesyłać bezpośrednio na adres: [email protected] Administrator dołożył wszelkich możliwych starań, aby prezentowane treści były prawdziwe i aktualne oraz nie naruszały praw osób trzecich, w tym praw autorskich, jednak nie może tego zagwarantować. Dlatego błędne informacje na stronie internetowej nie mogą być podstawą roszczeń.

In order to properly print this page, please use dedicated print button.