Cmentarz żydowski w Bakałarzewie znajduje się w południowo-wschodniej części miasteczka, na wschodnim brzegu jeziora Sumowo Bakałarzewskie, na działce nr 593. Jego położenie odwzorowują m.in. mapa Kwatermistrzostwa z 1839 r. (skala 1:126000), rosyjska Wojenno-topograficzieskaja karta Suwalskoj Gubiernii i czasti Prussi z 1914 r. (skala 1:84000) oraz plan scaleniowy gruntów Bakałarzewa z 1933 roku.

Pierwsze wzmianki o jego istnieniu pochodzą z 1862 r., jednak nekropolia z całą pewnością istniała wcześniej, o czym świadczy zresztą wskazana mapa z 1839 roku. Pierwotnie był „deskami oparkaniony”. W wyniku dewastacji do dziś na terenie o powierzchni ok. 1 ha zachowało się ok. 20 nagrobków, w różnym stanie zachowania. Wszystkie usytuowane są w południowej części cmentarza. Według spisu wykonanego w 2008 r. przez Tomasza Wiśniewskiego i Sarę Mages, najstarsza zidentyfikowana macewa upamiętnia Moszego syna Cwiego Segala, zmarłego 14 siwan 5614 r. (10.06.1854). Cmentarz jest objęty ochroną jako zabytek na mocy decyzji nr 741 z 27.11.1989 r. (WKZ Suwałki).

Drukuj