W Archiwum Państwowym w Suwałkach znajdują się dokumenty dotyczące lokalnej społeczności żydowskiej:

  • Odpis protokołu posiedzenia Zarządu Wyznaniowej Gminy Żydów w Filipowie z dn. 28.07.1927 roku. Przedstawiciele gminy wyznaniowej mieli zwrócić się o zaprowadzenie ksiąg hipotecznych dla nieruchomości znajdujących się w gminie Filipów, w tym w miejscowościach Bakałarzewo i Przerośl. Potrzebne księgi hipoteczne dla: synagogi z placem oraz szkoły przy ul. Garbarskiej, łaźni drewnianej z placem przy ul. Baraki, placu przy ul. Olendry oraz gruntu pocmentarnego położonego poza miejscowością Filipów;
  • Dokument z dn. 30.09.1927 r. zwierający streszczenie wniosku gminy żydowskiej dotyczącego regulacji hipotecznej wyżej wymienionych nieruchomości oraz decyzja Wydziału Hipotecznego w Suwałkach, na mocy której Pisarz Hipoteczny został oddelegowany do załatwienia sprawy.

 (Hipoteka Suwalska, sygn. KW F. 16)

Archiwum Państwowe w Suwałkach
ul. Kościuszki 69,
16-400 Suwałki

Drukuj