• Jizkor-buch Suwalki un di arumike sztetlech: Baklerowe, Wiżan, Jelinewe, Sejni, Punsk, Przerasle, Filipowe, Krasnepolje, Rack, red. B. Kohen, Nowy Jork 1961, [online] yizkor.nypl.org/index.php?id=1559 [dostęp: 02.12.2013].
  • Wąsiki J., Pruskie opisy miast polskich z końca XVIII wieku. Departament białostocki, Poznań 1964.
Drukuj