Osada Dowspuda Bakałarzewska została założona w pierwszej połowie XVI w. Nie jest znana dokładna data uzyskania praw miejskich, ale nastąpiło to prawdopodobnie jeszcze w XVI w. Od 1795 r. w zaborze pruskim, od 1807 r. w Księstwie Warszawskim, od 1815 r. w Królestwie Polskim. W 1852 r. wielki pożar zniszczył miasteczko. W 1870 r. władze carskie pozbawiły Bakałarzewo praw miejskich.

Podczas II wojny światowej we wrześniu 1939 r. oddziały niemieckie zajęły Bakałarzewo, jednak po ciężkich walkach Polacy odbili miasto, które następnie zajęły wojska sowieckie. Zniszczenia sięgnęły 90% zabudowy miejskiej. W czerwcu 1941 r. Bakałarzewo zajęły wojska niemieckie.

Drukuj