Rok Liczba Żydów
1917 80
1921 217
1937 400
1939 550

Źródło: Tomasz Wiśniewski, Bóżnice Białostocczyzny, Heartland of the Jewish Life Synagogues and Jewish Communities in Bialystok Region, Bialystok 1992.
 

Drukuj