• Bajko Piotr, Białowieża. Zarys dziejów, Białowieża 2001.
  • Korbel Janusz, Opowieść Borysa, "Czasopis" 2008, nr 4.
  • Wiśniewski Tomasz, Bóżnice Białostocczyzny, Heartland of the Jewish Life Synagogues and Jewish Communities in Bialystok Region, Bialystok 1992.
  • Wiśniewski Tomasz, Jewish Bialystok And Surroundings In Eastern Poland. A Guide for Yesterday and Today, Massachusetts 1998.
     
Drukuj