Synagoga w Białej została wybudowana w stylu barokowym w 1774 r. przy ówczesnym Karisplatz (obecna ul. Wałowa) w miejsce drewnianej, która uległa zniszczeniu w pożarze [1.1]. Była to duża bożnica, ozdobiona reprezentacyjną fasadą, której główny element stanowiło monumentalne niemal wejście. Posiadała wielkie okna na ścianach bocznych sali głównej oraz na wysokości pierwszej kondygnacji – do oświetlenia babińca. Dach prawdopodobnie dwuspadowy. Należała ponoć niegdyś do największych żydowskich miejsc kultu w Niemczech; mieściła ok. 300 mężczyzn i ok. 100 kobiet.

Została spalona podczas tzw. nocy kryształowej przez hitlerowców w listopadzie 1938 roku. Obecnie w miejscu tym znajduje się plac zabaw dla dzieci. 

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] Rabin I., Die Juden in Zülz, [w:] Geschichte der Stadt Zülz in Oberschlesien, red. J. Chrząszcz, Zülz 1926, ss. 117–160.