• Salomon Samuel Alkase, zm. 1841;
 • Marcus David Badewitc, zm. 1853;
 • Joseph Hirschel Breslauer, zm. 1843;
 • Jacob Hirschel Bruck, zm. 1816;
 • Salomon Noach Danziger, zm. 1837;
 • Samson Boas Danziger, zm. 1840;
 • Lippmann Lobel Elkisch, zm. 1831;
 • Bernhard Aaron Epstein, zm. 1847;
 • Moses Simon Israel Fuchs, zm. 1822;
 • Feitel Isaac Goldmann, zm. 1834;
 • Joachim Juda Goldstein, zm. 1825;
 • Kiefer Godel Hollander, zm. 1828;
 • Ephraim Simon Hollander, zm. 1848;
 • Wolf Samson Chozem, zm. 1824;
 • Salomon Isaac Kramer, zm. 1866;
 • Salomon Abraham Landsberger, zm. 1837;
 • Isaac Abraham Lisser, zm. 1826;
 • Samson Baruch Luft, zm. 1846;
 • Salomon Israel Riesenfeld, zm. 1842;
 • Berel Gotzel Schiffer, zm. 1829;
 • Saul Suskind Schneider, zm. 1826;
 • Abram Lobel Stark, zm. 1829;
 • Berel Wolf Waldmann, zm. 1845;
 • Suskind Salomon Welsh*;
 • Berel Kiefer Weiner*;
 • Meyer Jochem Singer*;
 • Israel Meyer Lowe, zm. 1837;
 • Emanuel Josef Lowe, zm. 1853;
 • Jakob Isaac Schnell, zm. 1846;
 • Israel Gottlieb Rother, zm. 1821 (nazwisko Roter występuje na nagrobku jego brata, stąd uzupełniono);
 • Salomon Joseph Wiesenberger, zm. 1837;
 • Berel Meyer Englander, zm. 1842;
 • Jakob Feitel Bos, zm. 1844;
 • Schamsche Dawid Bos, zm. 1857;
 • Marcus Wolf Kohn, zm. 1851[1.1].

* Nagrobki Suskinda S. Welsha, Berela K. Weinera i Meyera J. Singera nie mają dat, styl ich jednak wskazuje, że powstały w drugiej ćwierci XIX w.

Lista jest niepełna, umieszczono na niej jedynie nazwiska osób, które znalazły się w wykazie urzędowym Żydów śląskich z 1812 r., a następnie zidentyfikowano je z całą pewnością na nagrobkach znajdujących się na żydowskim cmentarzu w Białej.
 

Drukuj
Przypisy
 • [1.1] J.P. Woronczak, Wyjaśnienie znaczenia drugich imion w urzędowym wykazie Żydów śląskich z 1812 roku, [w:] „Annales Silesiae” (1993), t. XXII, s. 134–136.