• Adressbuch (Einwohnerbuch) des Kreises Neustadt O/S mit saemtlichen Gemeinden und Gutsbezirken 1928, Neustadt 1928.
 • Alicke K.-D., Lexikon der jüdischen Gemeinden im deutschen Sprachraum, t. 3, München 2008.
 • Bialski informator – Zabytki, Biała 1992.
 • Bialski informator, Biała 1978.
 • Biała. Miasto i Gmina, Biała 2002.
 • Borkowski M., Kirmiel A., Włodarczyk T., Śladami Żydów: Dolny Śląsk, Opolszczyzna, Ziemia Lubuska, Warszawa 2008.
 • Lewin L., Aus dem Zülzer Ghetto, „Der Oberschlesier” 1927, r. 9.
 • Rabin I., Die Juden in Zülz, [w:] Geschichte der Stadt Zülz in Oberschlesien, red. J. Chrząszcz, Zülz 1926, ss. 117–160.
 • Woronczak J., Cmentarz żydowski w Białej, „Opolski Informator Konserwatorski” 1985, t. 3.
 • Woronczak J., Cmentarz żydowski w Białej, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu, teczka ewidencyjna, mps.
 • Woronczak J., Inskrypcje nagrobne z cmentarza żydowskiego w Białej, „Annales Silesiae” 1989, t. XIX.
 • „Ziemia Prudnicka, W nowe stulecie” 2001, r. 1.
 • Zuelz, [w:] Encyclopedia of Jewish Life Before & During Holocaust, red. E. Wiesel, G. Wigoder, S. Spector, New York 2001.
Drukuj