Rok Łączna liczba mieszkańców Liczba Żydów Udział Żydów w ogólnej liczbie mieszkańców
1772 267 69–73 26,0–27,0%
1788   56  
1793 552    
1808   38 4,3%
1812   40 10,7%
1814 374    
1837 586    
1843 710    
1849   131 21,0%
1858 796 150 18,9%
1880 936 137 14,6%
1895   100 9,0%
1900 1106    
1910 1586 65 4,1%
1921 1628   1,2%
1923   19  
1924   18  
1925   11 0,6%
1929   7 0,4%
1930   4  
1931 2098 7 0,3%
1933   5  
1939 2394    
1946 1939    

 

Źródła:

  • Heppner  A., Herzberg I., Aus Vergangenheit und gegenwart der Juden in den Posener Landen, Koschmin-Bromberg 1904–1908, passim;
  • Krzyś J., Cieślak Cz.., Szkice z przeszłości Barcina, Grudziądz 2007, passim;
  • Verzeichniss sämmtlicher Ortschaften des Regierungsbezirk Bromberg, Bromberg 1860.

 

Drukuj