Cmentarz żydowski w Barcinie znajduje się po zachodniej stronie ul. Podgórnej, naprzeciw posesji nr 10 (w obrębie działek nr 30/1, 30/2, 98/1, 98/2, 99/1, 99/2, 99/3). Jego historyczne granice były prawdopodobnie zgodne z granicami obecnych działek. Jest w dużej mierze zniszczony; większość terenu zajmują nieużytek i parking, jedynie na działce nr 98/2 znajduje się upamiętnienie. Lokalizację potwierdza mapa topograficzna WIG w skali 1:25000 pas 37 słup 26 D Barcin (1934).

Powstał w latach 60. lub 70. XVIII wieku. Zajmował obszar 0,27 ha. Ostatni znany pogrzeb odbył się w 1938 r., kiedy pochowano Józefa Arona.

Został zdewastowany w okresie okupacji niemieckiej podczas II wojny światowej. Jego upamiętnienia dokonano 15 listopada 2007 r., odsłaniając pomnik w formie głazu granitowego z napisem w językach polskim i hebrajskim o treści: „Pamięci Żydów barcińskich pochowanych na tym cmentarzu. Niech ich dusze mają udział w życiu wiecznym”, ufundowany przez Urząd Miasta i Gminy Barcin oraz Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego (FODŻ). Staraniem FODŻ na cmentarzu pojawiła się też tablica z napisem  „Cmentarz żydowski. Przechodniu uszanuj miejsce spoczynku zmarłych”. Latem 2013 r. na cmentarzu ustawiono dwie macewy: współczesny nagrobek upamiętniający rabina Michela Simińskiego oraz odzyskaną od jednego z mieszkańców Barcina oryginalną macewę Rojzy córki Michela, żony Michela Simińskiego (zm. 17.06.1937). Miejsca pochówku obojga ustalono na podstawie wskazań krewnych.

Cmentarz został wpisany do rejestru zabytków na mocy decyzji nr A/1777 z 23.06.2020 r. podjętej przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Drukuj