• Gapiński K., Przed negocjacjami w sprawie zwrotu budynku staromiejskiego przedszkola, „Pałuki. Pismo Lokalne" 14.11.2006 [online] http://palukitv.pl/teksty/karty-historii/350-przed-negocjacjami-w-sprawie-zwrotu-budynku-staromiejskiego-przedszkola.html [dostęp: 14.12.2013]. 
  • Heppner A., Herzberg I., Aus Vergangenheit und gegenwart der Juden in den Posener Landen, Koschmin-Bromberg 1904–1908.
  • Kawski T., Gminy żydowskie pogranicza Wielkopolski, Mazowsza i Pomorza w latach 1918–1942, Toruń 2007.
  • Krzyś J., Cieślak Cz., Szkice z przeszłości Barcina, Grudziądz 2007.

 

Drukuj