Cmentarz jest położony na pd.-zach. od miasta przy drodze Brańsk – Brzeźnica. Został założony w 1820 r. W 1852 r. powiększono go o tzw. nowy cmentarz. Podczas II wojny światowej obiekt uległ zniszczeniu.

W pierwszej, lepiej utrzymanej części cmentarza znajduje się kilkadziesiąt macew ustawionych tam przez miejscowego historyka Zbigniewa Romaniuka. Nie znajdują się one na swych pierwotnych miejscach i tworzą regularny prostokąt. Wchodząc głębiej w silnie zarośniętą część cmentarza znaleźć można wiele nagrobków, prawdopodobnie pozostających w swoich właściwych miejscach.

Ogółem na cmentarzu znajduje się kilkaset macew. Najstarsza zachowana pochodzi z 1839 r. Macewy są w większości uszkodzone, wykonane są  z piaskowca, kamieni polnych i granitów. Na cmentarzu znajduje się zbiorowa mogiła osób pomordowanych w 1942 r. Teren porośnięty jest lasem. W najbardziej oddalonej od wejścia części zachowały się fundamenty i części ceglanych ścian niewielkiej budowli - prawdopodobnie ohelu[1.1]. Cmentarz został wpisany do rejestru zabytków województwa podlaskiego.

Spis macew z cmentarza żydowskiego w Brańsku jest dostępny na stronie Fundacji Dokumentacji Cmentarzy Żydowskich: http://cemetery.jewish.org.pl/list/c_68 [dostęp: 30.12.2014].

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] P. Burchard, Pamiątki i zabytki kultury żydowskiej w Polsce, Warszawa 1990, s. 60.