• Hoffman E., Sztetl. Świat Żydów polskich, Warszawa 2001.
  • Leszczyński A., Żydzi ziemi bielskiej od połowy XVII w. do 1795 (Studium osadnicze, prawne i ekonomiczne), Wrocław 1980.
  • Romaniuk Z., Zarys dziejów osadnictwa żydowskiego w Brańsku, „Rocznik Ziemia Brańska”, 1989.
  • Romaniuk Z., Żydowskie domy modlitwy w Brańsku, „Białostocczyzna” 1990, nr 2.
  • Wiśniewski T., Bóżnice Białostocczyzny, Heartland of the Jewish Life Synagogues and Jewish Communities in Bialystok Region, Bialystok 1992.
  • Wiśniewski T., Jewish Bialystok And Surroundings in Eastern Poland. A Guide for Yesterday and Today, Ipswich (Massachusetts) 1998.
     
Drukuj