Sekcja piłkarska:

 • Basiuk F.
 • Berenfeld Sz.
 • Binemsztek I.
 • Blankret A.
 • Blankret R.
 • Blut D.
 • Brykman D.
 • Ciechanowski D.
 • Glajchman M.
 • Glajchman R.
 • Goldberg T.
 • Groner D.
 • Kuberberg B.
 • Majer A.
 • Malach A.
 • Rubin G.
 • Rutman B.
 • Rybak M.
 • Szwalb I.
 • Szajer A.
 • Szefer M.
 • Sztejn A.

Sekcja siatkarska (męska):

 • Basiuk F.
 • Berenfeld Sz.
 • Brand
 • Cajler B.
 • Charszan G.
 • Glajchman M.
 • Glajchman R.
 • Kawa A.
 • Rubin G.
 • Szwalb I.

Sekcja siatkarska (żeńska):

 • Bicz B.
 • Broder N.
 • Hechtman H.
 • Liberman
 • Lider
 • Najman
 • Szwalb G.
 • Widomska W.

Sekcja kolarska:

 • Basiuk F.
 • Blankret A.
 • Ciechanowski D.
 • Rubin G.
 • Szer A.[1.1]
Drukuj
Przypisy
 • [1.1] Archiwum Henryka Robaka, „Sprawozdania z działalności Żydowskich Klubów Sportowych na Dolnym Śląsku”.