• Arad Y., Belzec, Sobibor, Treblinka: The Operation Reinhard Death Camps, Bloomington-Indianapolis 1999. 
 • Berenstein T., Rutkowski A., Eksterminacja Żydów na ziemiach polskich w okresie okupacji hitlerowskiej. Zbiór dokumentów, Warszawa 1957.
 • Heberer P., Ciągłoć eksterminacji. Sprawcy „T4” i „Akcji Reinhardt”, [w:] Akcja Reinhardt. Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, red. D. Libionka, Warszawa 2004.
 • Jasina Ł., O pierwszej, polskiej monografii obozu zagłady w Bełżcu,  „Midrasz” 2005, nr 7-8, ss.16-18.
 • Kola A., Hitlerowski obóz zagłady Żydów w Bełżcu w świetle źródeł archeologicznych. Badania 19971999, Warszawa-Waszyngton 2000.
 • Kozyra A., Historia osady w XIX–XX w., [w:] Bełżec przez dzieje, red. A. Urbański, Bełżec 2008.
 • Kuwałek R., Z Lublina do Bełżca. Ślady obecności i zagłady Żydów na południowo-wschodniej Lubelszczyźnie, Lublin 2007.
 • Kuwałek R., Obóz zagłady w Bełżcu, Lublin 2010.
 • Luxenberg-Eisenberg F., Hansen A., Weinberg I., Belzec Project. Forgotten tears and shadows!, Timisoara 2014.
 • Maranda M., Nazistowskie obozy śmierci. Opis i próba analizy zjawiska, Warszawa 2002.
 • Marszałek J., Rozpoznanie obozów śmierci w Bełżcu, Sobiborze i Treblince przez wywiad Armii Krajowej i Delegatury Rządu Rzeczypospolitej na Kraj, „Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu” 1993, t. 35.
 • Marszałek J., System obozów śmierci w Generalnym Gubernatorstwie i jego funkcje (1942– 1943), „Zeszyty Majdanka” 1996, t. XVII.
 • Mularczyk A., Bełżec – kopalnia złota. Reportaż z pustego pola, „Świat” 1956, nr 17. 
 • Reder R., Bełżec, Kraków 1999.
 • Tregenza M., Bełżec – okres eksperymentalny. Listopad 1941 – kwiecień 1942, „Zeszyty Majdanka” 2001, t. XXI.
 • Tregenza M., Christian Wirth a pierwsza faza "Akcji Reinhardt", „Zeszyty Majdanka” 1992, t. XIV.
 • Weinberg I., Holocaust research - Belzec site of mass extermination, Kiriyat Tivon 2014.
 • Zonik Z., Anus belli. Ewakuacja i wyzwolenie hitlerowskich obozów koncentracyjnych, Warszawa 1988.
Drukuj