Rok Liczebność mieszkańców Liczebność Żydów Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem
1880 1951 80 4,1
1890   175  
1910   241  
1921 1934 218 11,3
1931 2079    
1939 2330 350 15,0
2006 2378    

Żródła:

Drukuj