Skład zarządu Gminy Żydowskiej w Czarnkowie:

  • Lemchen Juliusz – przewodniczący
  • Rosenthal Markus.

Skład Rady Reprezentantów:

  • Federmann Nathan – przewodniczący
  • Moses Salli
  • Nathan Leon
  • Back Louise
  • Victor Abraham
  • Rothschild Marcus.

Źródło: 

  • Pałka D., Żydzi w Czarnkowie na przestrzeni wieków. Statuty, „Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa" 2009, z. 35, s. 190.
Drukuj