Skład Zarządu:

 • Cohn Salli
 • Lemchen Juliusz
 • Rosenthal Markus
 • Karger Jakob – zastępca
 • Nathan Samuel –zastępca
 • Anschel Seeling – zastępca.

Skład Rady Reprezentantów:

 • Pincus Israel
 • Federmann Nathan
 • Simon Hirsch
 • Hirsch Joseph
 • Michelsohn, dr
 • Rothschild Hirsch
 • Caspari Herman
 • Simonsohn Meyer
 • Karger Louis
 • Pommer Isaak – zastępca
 • Jastrow Salomon – zastępca
 • Singer Abraham – zastępca
 • Rauschamann Adolf - zastępca
 • Kochmann Markus – zastępca
 • Schleimer Salomon – zastępca.

Źródła: Pałka D., Żydzi w Czarnkowie na przestrzeni wieków. Statuty, „Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa" 2009, z. 35, s. 190.

Drukuj