W 1861 r. gmina żydowska wybudowała nową synagogę, którą 17 września 1861 r. (13 Tiszri 5622 r.) oficjalnie otworzył rabin Josef Klein z Głogowa. Synagoga powstała na planie wydłużonego prostokąta (28m x13,60m).

Drukuj