Podczas II wojny światowej na terenie cmentarza żydowskiego w Czarnym Dunajcu Niemcy dokonywali egzekucji osób pochodzenia żydowskiego. Lokalizacja grobów ofiar Zagłady pozostaje nieznana. Wiadomo, że pochowano tu m.in. Józefa Lehrera wraz z żoną i córką oraz dostarczającego im pożywienia Polaka Karola Chracę, rozstrzelanych przez Niemców 20.05.1942 roku.

Informacje o pochowanych
Imię Nazwisko
Anna Balitzer
brak danych Balitzer
Feliks Balitzer
Henryk Balitzer
Karol Chraca
Georg Jonas
Salomea Jonas
Brak danych/kobieta Kolber
Brak danych/mężczyzna Kolber
Nina Kraus
brak danych/żona Józefa Lehrer
Józef Lehrer
Rewka Lehrer
Brak danych/kobieta Midelgrün
Brak danych/żona Natana Neügewurtz
Natan Neügewurtz
Gustaw Pacanower
Syda Pacanower
Brak danych Süsner

Źródło: Chrobaryński J., W latach drugiej wojny światowej, [w:] Czarny Dunajec i okolice. Zarys dziejów do 1945 roku, red. F. Kiryk, Kraków 1997, s. 449; Encyclopaedia of Jewish Communities. Poland, t. 3, Western Galicia, Silesia, red. A. Wein, A. Weiss, Jerozolima 1984, ss. 302–303; Ogólnopolska komputerowa baza cmentarzy wojennych: Mogiła zbiorowa Karola Chracy i Żydów ofiar terroru hitlerowskiego w Czarnym Dunajcu, [w:] Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa [online] http://groby.radaopwim.gov.pl/grob/7018/ [dostęp: 18.10.2013].

Drukuj