• APNT, Księgi stanu cywilnego gminy izraelickiej wyznaniowej w Nowym Targu, nr zespołu 421
  • APNT, Akta sądowe: Sąd Powiatowy w Czarnym Dunajcu 1919 – 1929.
  • APNT, Sąd Grodzki w Czarnym Dunajcu 1929 – 1939.
Drukuj