• Bartoszewicz H. , Projekty rewirów dla ludności żydowskiej w miastach mazowieckich 1807-1830, „Rocznik Mazowiecki” 2006, t. 18, ss. 104-120.
 • Burchard P., Pamiątki i zabytki kultury żydowskiej w Polsce, Warszawa 1990.
 • Chorzele, [w:] Pinkas HaKehilot, Poland, t. 4 (1989), ss. 226-229.
 • Chorzele, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 1, red. F. Sulimierski, W. Walewski, Warszawa 1880, s. 634.
 • Chorzele, [w:] The Encyclopedia of Jewish life before and during the Holocaust, t. 1, red. S. Spector, G. Widoger,  Nowy Jork 2001, ss. 256-257.
 • Grynberg M., Żydzi w rejencji ciechanowskiej 1939–1942, Warszawa 1984.
 • Księga adresowa Polski (wraz z W.M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, Warszawa 1929.
 • Księga pamięci Żydów chorzelskich, red. wyd. izraelskiego: L. Łosz, red. wyd. polskiego: A. Wołosz, Jerozolima-Holon 2006.
 • Kwiatek J., Lijewski T., Leksykon miast polskich, Warszawa 1998.
 • Sefer Kehilah Chorzel, red. L. Lusz, Tel Awiw 1967.
 • Szczepański J., Społeczność żydowska Mazowsza w XIXXX wieku, Pułtusk 2005.
 • Waleszczak R., Chorzele zarys dziejów, Chorzele-Ostrołęka 1992.
 • Waleszczak R., Przasnysz i powiat przasnyski w latach 18661939. Zarys dziejów, Przasnysz 1999.

 

Drukuj