Żydowska organizacja dobroczynna Linas ha-Cedek miała swoją siedzibę w Chełmie przy ul. Lubelskiej 51[1.1].

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, sygn. W.KŻ.-I-2305/03, Chełm, ul. Kopernika 5, budynek stowarzyszenia „Gemiłas Chased”, Wykaz nieruchomości miasta Chełma – 1940.