Przed II wojną światową w Chełmie przy ul. Św. Mikołaja 6 znajdował się budynek domu modlitwy, określany jako „Bet-hamidrasz”[1.1].

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w Warszawie, sygn. W.KŻ-I-2330/03, Chełm. Akta Miasta Chełma. Wykaz nieruchomości miasta Chełma – 1936, sygn. 393. Archiwum Państwowe w Lublinie.