W rękach prywatnych w Chełmie znajdowało się ok. 21 domów modlitwy. Większość z nich działała przy ul. Adrjanowskiej, Lubelskiej, Szkolnej i Wesołej. Najstarszy dom modlitwy (z 1852 r.) istniał przy ul. Adrjanowskiej 8. Jego właścicielem był Fiszel Lowensztajn. W 1862 r. przy ul. Siedleckiej 2 powstał dom modlitwy należący do Rajtmana. W latach 80. XIX w. powstały kolejne domy modlitwy, których właścicielami byli: Rozenfer, Engel, Wajc, Horowic oraz Nuwendsztern[1.1].

 

 

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] Zieliński K., Żydzi chełmscy 19121918, „Rocznik Chełmski” 1997, t. 3, s. 227.