Przed II wojną światową przy ul. Obłońskiej 9 mieściła się łaźnia żydowska[1.1].

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w Warszawie, sygn. W.KŻ-I-2317/03, Chełm. Akta Miasta Chełma. Wykaz nieruchomości miasta Chełma – 1940, sygn. 496.