Archiwum Państwowe w Lublinie

ul. Jezuicka 13 20-950 Lublin

Dokumenty z 1923 r. związane z dotyczące przebudowy domu Gminy Izraelickiej na przytułek dla starców i ambulatorium.

List Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Chełmie do Starosty w Chełmie z prośbą o wyrażenie zgody na budowę przytułku i ambulatorium przy ul. Seminaryjskiej.

Dokumenty ikonograficzne: projekt przebudowy zawierający plan parteru i pierwszego piętra nowego budynku, jego przekrój, plan sytuacyjny terenu.

Decyzja z dnia 14.11.1923 roku Okręgowej Dyrekcji Robót Publicznych wraz z objaśnieniem poprawek wniesionych do pierwotnego projektu.

Archiwum Państwowe w Lublinie [online] http://lublin.ap.gov.pl/?s=sygn.+653 [dostęp: 03.05.2013].

Drukuj