Rok

Liczebność mieszkańców

Liczebność Żydów

Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem

1830

43

1845

28

1855

476

18

3,8%
1861

18

1885 426
1894

4

2014 288

Źródła:

Drukuj