Pierwsze wzmianki o wsi Cieszowa pochodzą z początku XIV wieku. Około 1305 r. wieś pojawia się pod łacińską nazwą CessovaLiber fundationis episcopatus Vratislaviensis („Księga uposażeń biskupstwa wrocławskiego”)[1.1]. W XIV w. znalazła się pod panowaniem czeskim. W połowie XIV w. pojawili się tu pierwsi Żydzi.

W 1526 r. Cieszowa weszła w skład monarchii Habsburgów. W 1598 r. wybudowano we wsi pierwszy kościół protestancki. W kolejnym stuleciu wskutek zwycięstwa kontrreformacji został on przejęty przez katolików. W 1751 r. powstał istniejący po dzień dzisiejszy drewniany kościół św. Marcina.

W 1742 r. w wyniku wojen śląskich Cieszowa wraz z większością ziem Śląska dostała się pod panowanie pruskie. W 1855 r. zamieszkiwało 499 osób: 476 katolików, 18 Żydów oraz 9 ewangelików. W 1921 r., w wyniku zwycięskiego III powstania śląskiego, wraz z powiatem lublinieckim została przyłączona do odrodzonej Polski.

W 1980 r. przy kościele św. Marcina została erygowana parafia. W 2005 r. z inicjatywy mieszkańców w miejscu dawnej synagogi (rozebranej w 1911 r.), dla uczczenia 700-lecia istnienia miejscowości ustawiono figurę patrona wsi św. Urbana. Obecnie Cieszowa liczy tylko niespełna 300 mieszkańców[1.2].

Nota bibliograficzna

 

Drukuj

Przypisy