„Di Cajt” (jid. „Czas”) – bezpartyjny tygodnik społeczny, wydawany z przerwami w latach 1927–1928 i w 1938 roku. Rozprowadzano go także poza Częstochową: w Radomsku, Włoszczowie i innych miasteczkach, które nadsyłały lokalne serwisy informacyjne. Dzięki stabilności finansowej, a tym samym – regularności wydawania pisma jego oddziaływanie obejmowało cały region. Nakład wynosił 1000 egzemplarzy. Redakcja mieściła się w Częstochowie, przy ul. Senatorskiej 7[1.1].

Drukuj
Przypisy