„Nowy Express Częstochowski” – dziennik syjonistyczny wydawany w języku polskim. Pismo wychodziło od 1925 r., a należało do Ido Siemiatyckiego, znanego częstochowskiego dziennikarza. Gazeta miała jednak notoryczne problemy finansowe, choć utrzymywała się dzięki ogłoszeniom i loterii fantowej. Upadła w końcu w 1928 roku. Nakład wynosił 1100–1200 egzemplarzy[1.1].

Drukuj
Przypisy