Rok Liczebność mieszkańców Liczebność Żydów Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem
1567   11  
1790   240  
1808   1194  
1827 2640 1644 62,3
1857 3338 2241 67,1
1893 8847 5113 57,8
1910 8929 5341 59,8
1921 11 977 4403 36,8
1931 13 930 4572 32,9
1939 16 607 4650 28,0
2013 44 974    

Źródła:

  • Piotrowicz D., Zagłada Żydów ciechanowskich, „Rocznik Mazowiecki” 2000, t. XII, ss. 81–89.
  • Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2013 r., Warszawa 2013, s. 100.
  • Szczepański J., Społeczność żydowska Mazowsza w XIX–XX wieku, Pułtusk 2005.
Drukuj