• Ciechanow, [w:] Pinkas ha-kehilot Polin, t. 4, red. A. Wein, Jeruszalajim 1989, ss. 384-391.
  • Ciechanow, [w:] The Encyclopedia of Jewish life before and during the Holocaust, t. 1, red. S. Spector, G. Wigoder, Nowy Jork 2001, ss. 259-260.
  • Ciechanów, [w:] Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 1, red. F. Sulimierski, W. Walewski, Warszawa 1880, ss. 674-677.
  • Grynberg M., Żydzi w rejencji ciechanowskiej 1939-1942, Warszawa 1984. 
  • Jizkor-Buch fun der ciechanower jidiszer kehile, red. A. W. Jasny, Tel Awiw 1962.
  • Piotrowicz D., Ciechanów w latach Drugiej Rzeczypospolitej 1918–1939, Ciechanów 1998.
  • Piotrowicz D., Zagłada Żydów ciechanowskich, „Rocznik Mazowiecki” 2000, t. 12, ss. 81-89.
  • Szczepański J., Społeczność żydowska Mazowsza w XIX–XX wieku, Pułtusk 2005.
Drukuj