W 1904 r. w Ciechanowcu powstała pierwsza instytucja charytatywna zajmująca się zbieraniem dobrowolnych datków, z przeznaczeniem na pomoc dla ubogich. Ze środków kahalnych w pobliżu synagogi wybudowano też Dom Gminny, zwany „Świętym Miejscem”, oferujący noclegi oraz pomoc materialną dla ubogich. W mieście działała też organizacja charytatywna prowadzona przez Gittel Lazarus, zajmująca się zbieraniem środków na pomoc dla ubogich wdów i sierot, a także na posagi dla dziewcząt żydowskich. Gittel Lazarus zajmowała się ponadto zbieraniem żywności dla ubogich przebywających w Domu Gminnym. W mieście działał również żydowski sierociniec i przytułek dla bezdomnych.
W okresie międzywojennym w Ciechanowcu działały organizacje zajmujące się udzielaniem niekomercyjnych pożyczek dla żydowskich kupców i rzemieślników, m.in. Towarzystwo Kredytowe, prowadzone przez Chaję Wolf, żonę znanego ciechanowieckiego kupca Samuela Wolfa, przy współpracy innych bogatych przemysłowców. W mieście istniały też dwie organizacje zajmujące się ochroną zdrowia i opieką medyczną: „Ahawat Achim” (Miłość Braterska) oraz Linat ha-Cedek[1.1]].
 

Drukuj
Przypisy