Najmłodszy cmentarz żydowski znajdował się na północny wschód od miasteczka. Został on całkowicie zdewastowany i obecnie jest porośnięty lasem. Na ogrodzeniu cmentarza umieszczono tablicę o treści:

"Cmentarz żydowski założony w XIX w. Odnowiony w 2008 r. staraniem Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego i Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu. Przechodniu, uszanuj miejsce pamięci zmarłych".

Na jego powierzchni znajduje się ok. 30 macew. Dzięki staraniom burmistrza Ciechanowca kilka macew odnalezionych po wojnie i przechowywanych na terenie Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu także trafiło na teren cmentarza.

Spis macew z cmentarza żydowskiego w Ciechanowcu jest dostępny na stronie Fundacji Dokumentacji Cmentarzy Żydowskich: http://cemetery.jewish.org.pl/list/c_66 [dostęp: 30.12.2014].

Drukuj