• Guldon Z., Wijaczka J., Ludność żydowska w Wielkopolsce w drugiej połowie XVII wieku, [w:] Żydzi w Wielkopolsce na przestrzeni dziejów, red. J. Topolski, K. Modelski, Poznań 1995.
  • Kawski T., Gminy żydowskie pogranicza Wielkopolski, Mazowsza i Pomorza w latach 1918–1942, Toruń 2007.
  • Kawski T., Inwentarze gmin żydowskich z Pomorza i Wielkopolski wschodniej w okresie międzywojennym (1918/20–1939), „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 2006, nr 1.
  • Kawski T., Kujawsko-dobrzyńscy Żydzi w latach 19181950, Toruń 2006.
  • Kwiatek J., Lijewski T., Leksykon miast polskich, Warszawa 1998.
  • Mietz A., Cmentarze chodeckie. Dzieje i zabytki, Toruń 1993.
  • Mietz A., Pakulski J., Pawlak M., Wpisani w dzieje Chodcza, Chodecz–Włocławek 1989.
  • Olejniczak A., Żydzi w powiecie włocławskim(19181939), Włocławek 2000.
  • Wloclawek we-ha-Swiwa. Sefer Zikkaron, red. K. F. Tchrusch, M. Korzen, (b.m.w.) 1967.
  • Wołos M., Cmentarze żydowskie w województwie pomorskim w latach 1920–1939, [w:] Gminy Wyznaniowe Żydowskie w województwie pomorskim w okresie międzywojennym (1920–1939). Zbiór studiów, red. J. Sziling, Toruń 1995.

 

Drukuj