Cmentarz żydowski w Dąbrowie Białostockiej (Grodzieńskiej) znajduje się przy ul. Jana Pawła II. Jego granice wyznaczone są współczesnym ogrodzeniem, a dojście wiedzie przez podwórze zakładu wulkanizacyjnego. Leży na obszarze wpisanym do rejestru zabytków decyzją nr 442 z 02.05.1979 r. (WKZ Białystok).

Moment powstania jest bliżej nieokreślony. Najstarsza zachowana macewa, Rejzel córki Zeewa, nosi datę zgonu 10.05.1874 r., ale Żydzi mieszkali w Dąbrowie już w początku XVIII wieku. W miejscowej tradycji zachowało się przekonanie o starszym cmentarzu żydowskim w okolicach rynku; dlatego cmentarz przy dzisiejszej ul. Jana Pawła II nazywano czasem „nowym”. Jednak o ewentualnym cmentarzu „starym” nic na razie bliższego nie wiadomo.

Zachowało się ponad 200 nagrobków (wedle karty obiektu – 269). Za bramą wejściową stoi granitowy pomnik z gwiazdą Dawida i napisem w języku polskim i hebrajskim: „Poświęcony pamięci Żydów dąbrowskich, spoczywających na cmentarzu i miejscach zagłady, deportowanych w latach 1939–1945. Fundatorzy ogrodzenia: Rena Holsztejn, Lillly Gritz, M. Grabiński”. Prowadzona jest pielęgnacja doraźna, prace porządkowe i usuwanie samosiejek. Częściowy spis macew dostępny jest na stronie Fundacji Dokumentacji Cmentarzy Żydowskich: https://cemetery.jewish.org.pl/list/c_75 [dostęp: 19.02.2024].

Drukuj