Pierwsze wzmianki o Żydach w Drui pochodzą z trzeciej ćwierci XVI w., jednak w okresie tym nie można jeszcze mówić o osadnictwie żydowskim w miasteczku. Gmina powstała tutaj dopiero pod koniec XVII lub na początku XVIII wieku. Według kronik miejskich A. Sapieha potwierdził wcześniejsze żydowskie przywileje. Wielu Żydów zatrudnionych było w lokalnym przemyśle mydlarskim. W 1766 r. w Drui żyło 1305 starozakonnych, w 1847 – 2366, w 1897 – 3006 (w roku tym w Drui mieszkało ogółem 4742 osoby). W 1921 r. w Drui mieszkało 1011 Żydów, stanowiąc 41% populacji miasteczka, zaś w 1925 r. 1800 Żydów. Główna synagoga w Drui została wzniesiona w 1766 r. pod kierunkiem włoskiego architekta Antonia Paracco. W Drui urodził się wybitny pisarz, redaktor i lider syjonistyczny Alter Drujanow.

W przeddzień wybuchu II wojny światowej w Drui mieszkało ok. 1500 Żydów. Od października 1939 r. do czerwca 1941 r. Druja była okupowana przez Sowietów. Pod koniec czerwca 1941 r. po przełamaniu frontu Niemcy zajęli miasteczko. W pierwszych dniach niemieckiej okupacji wiele osób zostało zabitych za rzekomą współpracę z Sowietami. Wiosną 1942 r. utworzono getto. 17 czerwca 1942 r. Niemcy otoczyli getto i rozpoczęli jego likwidację. Mieszkańcy getta starali się przedostać przez kordon niemiecki, nielicznym grupom udało się zbiec do okolicznych lasów. Niemcy podjęli kroki mające na celu przeciwdziałanie masowym ucieczkom, m.in. strzelali do Żydów. W końcu podpalili całe getto. Ci, którym udało się uciec, dołączali do partyzantów walczących z Niemcami w okolicznych lasach. Wojnę przeżyło 50-60 drujskich Żydów.[1.1].

 

Drukuj

Przypisy

  • [1.1] Jewrejskaja Enciklopedia, t. VII, s. 351; Encyclopedia Judaica, t. VI, s. 241; Lakotko A.I., Architiektura jewrejskich synagog, Mińsk 2002, ss. 77-78.